Wed. May 18th, 2022ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ


Courtesy: kaumimarg

Leave a Reply

Your email address will not be published.